Thursday, September 25, 2008

Специализацията е за насекомите

С един приятел заформяме традиция да правим паралелни преводи и новият ни опит е върху известния цитат от Хайнлайн (нищо, че го има преведен, ние сме ентусиасти. Между другото, някой ако има "официалната" версия, моля да я пусне)

Ето оригинала:

A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects.

Robert A. Heinlein


И двете версии:

ГП:

Едно човешко същество трябва да бъде способно да смени пелени, да планира нашествие, да заколи прасе, да насочи кораб, да проектира сграда, да напише сонет, да осчетоводи сметките, да построи стена, да намести счупено, да утеши умиращия, да получава заповеди, да дава заповеди, да сътрудничи, да действа самостоятелно, да реши уравнение, да анализира нов проблем, да нахвърли тор, да програмира компютър, да сготви вкусно ястие, да се бие добре, да умре с чест.
Специализацията е за насекомите.

Робърт А. Хайнлайн

------

ИК:

Един човек трябва да може да преповие бебе, да планира нашествие в чужда страна, да заколи прасе, да управлява кораб, да проектира сграда, да напише сонет, да направи счетоводен баланс, да построи стена, да намести кост, да даде утеха на умиращ, да се подчинява на заповеди, да дава заповеди, да работи с хора, да действа самостоятелно, да решава уравнения, да анализира нов проблем, да разхвърля тор, да напише компютърна програма,да сготви вкусно ядене, да се бие добре, да умре достойно. Специализацията е за насекомите.

Робърт А. Хайнлайн

6 Comments:

Blogger firefox said...

покрай търсенето, попаднах на другото си любимо:

Стори ми се, че чух полковник Дюбоа в мислите си: „Гражданството е един вид отношение, състояние на ума, емоционално убеждение, че цялото е по-голямо от частта… и че частта трябва да бъде горда от готовността си смирено да се жертва, за да може цялото да живее.“


иначе, не намерих превода, но е някъде тук:
http://www.chitanka.info/lib/text/741/1

1:36 pm  
Anonymous Anonymous said...

Справила си се в пъти по-добре от него. Избрала си правилното глаголно време и си превела изразите така, както се казват на български, а не буквално. Дали един превод е сполучлив си личи по това, дали резултатният текст звучи на български или веднага разбираш от какъв език е преведен.

1:51 pm  
Anonymous Anonymous said...

Смятам, че:
- "един" е излишно
- "в чужда страна" е ненужно в контекста на това изречение
- con a ship означава да се насочва кораб, т. е. да се задава курсът му, не да се управлява. Вярно, че con/conn означава не само да направлявам, но и буквално да въртя щурвала на кораба. Все пак ми се струва, че тук става дума за направляването, не за работата със щурвала. Не намирам "да насочи кораб" за подходящо, защото излиза, че все едно го насочваме отвън. А пък "управлявам" е повече от "задавам курса", тъй че и то не е много добре.
- balance accounts поне аз го разбирам като да си направи оценка на своите сметки. Предполагам, че е съкратено от balance a checking account или balance a checkbook, което е непознато у нас. Тук счетоводният баланс е запазен за фирми и предприятия, тъй че не е подходящо, макар и да е по същество вярно. "Осчетоводи сметките" също не е добро. Най-малкото трябва да се каже чии сметки. Може би "да си направи бюджет"? Нищо, че е по-сложно като вложена мисъл от простото събиране и изваждане, нужно за балансиране на сметките.
- "да програмира компютър", макар и доста по-общо от "да напише компютърна програма", ми се струва по-подходящо. Най-малкото писането на компютърна програма изглежда доста по-страшно - като впечатление, което изразът оставя, не в действителност. Тъй че тук за мен "да програмира компютър" е по-добре.

Като цяло твоят вариант ми харесва повече.

9:34 pm  
Anonymous Anonymous said...

Два часа и половина след предишния ми коментар се сетих колко лесно е за кораба: "да води кораб".

2:01 pm  
Blogger hazel said...

Според мен е "да рине тор".
Иначе за бюджета и сметките съм съгласна с аноним.

Също така, неопределителният член на англ. предава обобщение, което на бълг. се изразява с пълен член.
"Човешкото същество трябва да може..." Като "A rose by any other word" - "Розата под всяко друго име...".

1:12 am  
Anonymous Anonymous said...

Мен малко ме смущава това с програмирането на компютъра. Как така ще програмира компютър?! Казва ли се така на български изобщо? Програмирането е свързано със софтуера, а компютърът е хардуер. Ще програмирам монитора. Ще програмирам дъното. Ще програмирам клавиатурата.
Не съм никак навътре в тематиката, но нещо не ми звучи логически издържано.

4:40 pm  

Post a Comment

<< Home