Wednesday, February 20, 2008

Поле за действие на феминистите

Това е от Програмата за развитие на селските райони, която е доспъна ето тук
Данните, на които се основава долното, са от 2004 г.

В селските райони коефициентът на заетост при жените е с 9-10 процента по-нисък, отколкото при мъжете като се приближава до средното за страната. Разликите между половете при коефициента на икономическа активност варират в отделните райони в зависимост от състоянието на пазара на труда.

Качеството на работните места за жени се влошава, а работното време нараства, особено в отдалечените райони и селата. Широко разпространени са стопанствата с производство за собствена консумация и полу-пазарните стопанства, което води до нарастване на дела на жените, заети като неплатени семейни работници и свързаното с това дълго работно време ри ложи условия на труд. В селските райони, където икономиката е в стагнация, мъжете са заети на сезонни работни места извън селските общини, докато жените се грижат за семейството и стопанството за собствена консумация. Нараства и делът на жените, заети на ниско платена работа в предприятия от шивашката и кожарската промишленост. Във всички селски райони жените поемат основната грижа за домашните градини в допълнение към заетостта им в икономиката.
4 Comments:

Blogger Wynche said...

И в Програмата (нямам време да я чета) предлага ли се как да се разреши този проблем?
А проблемът дали е, че жените, повече от мъжете, се грижат за семейното стопанство, или изобщо в необходимостта от съществуване на семейно стопанство като форма на препитание?

5:24 pm  
Blogger frostie said...

Предлага се, но нали се сещаш, че то не е толкова лесно и не е въпростъ да дойде държавата и да реши проблема с две действия, които с магическа пръчка го премахват? Не може да се реши и с просто наливане на пари. Тук се смесват цяла гама от аспекти - културни, икономически, психологически.

А какво лошо има в семейното стопанство като форма на препитание? Всички трябва да работим консултанти и да сме на заплата ли?

11:21 am  
Blogger Wynche said...

Лошо чак не, но ми се струва назадничаво и ... как да кажа... Проблемът е в _необходимостта_ от него. Не в това, че съществува като алтернатива. Убедена съм, че е твърде малък процентът на хората, които биха _избрали_ да се препитават по този начин, ако имаха други възможности. Например, да са консултанти и/или да са на заплата :)

Съгласна съм, че наливането на пари само по себе си не решава подобни проблеми.

3:36 pm  
Anonymous gimli said...

Off Topik!

Аз щях да си го избера, но не мога да си го позволя. Къща и земя струват прекалено много, но ако имах толкова пари, нямаше хич да му мисля.
Не знам дали е назадничаво, предвид начинът ми на живот, ще ми излиза десетократно по-скъпо в сравнение с да купувам от магазина. Мен обаче повече (от назадничавостта) ме притеснява липсата на избор да си купиш свестни продукти.

2:17 pm  

Post a Comment

<< Home