Wednesday, January 16, 2008

100% чалга

На една от статуите на спортисти пред националния стадион на пиедестала с мъдреше надраскан накриво с оранжев спрей надпис:

100% АНТИ ЧАЛГА

Нямаше как да го снимам от автобуса и то това беше преди нова година. Дали са го почистили... феновете на чалгата...

1 Comments:

Anonymous gimli said...

Много често когато става дума за крайности, посоката е без значение. За съжаление, точно хората, проявяващи въпросната крайност, не са в състояние да видят приликата.
Както би казал Ikew, в безкрайността, + безкрайност и -безкрайност се пресичат :)

12:30 pm  

Post a Comment

<< Home