Thursday, November 29, 2007

Леност

Умните хора не са застраховани от заблуди и често стават жертва на собствената си суета. Има едно широко разпространено сред умните/смятащите себе си за умни/смятани от другите за умни хора, убеждение, че когато някой глупак атакува, ти не трябва да му отговаряш. "Не се връзвай - той точно това иска - да му обръщаш внимание" или по-клишираното "убий глупака с мълчание" - показват тази нагласа.

Широкото рапространение на тази заблудена нагласа може и да не е заговор на пряко облагодетелстваните от нея глупаци - те, нали, са прекалено гупави, за да измислят такова нещо, но те несъмнено постоянно се облагодетелстват от него

А тази нагласа е откровено вредна. Подходът, който възприемаме като резултат от нея, води до следното - глупавите стават самодоволни, а умните - безразлични.

Затова този подход е погрешен. Трябва агресия! Човек или гори с това, които мисли, или е .... интелектуалец.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home