Friday, October 06, 2006

Цитат на деня

Поддаваме се на натиска да използваме политически коректен език. Така говорим за държава Босна и Херцеговина, каквато всъщност няма, за държава Сомалия, каквато отдавна няма, но не говорим за държава Косово, каквато всъщност има.

Иван Илчев, анализ за БЗНС във в-к Сега от 6 октомври 2007

Оригинално, но малко не на място в контекста. Вярно в първата част, но не и във втората.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home