Thursday, October 05, 2006

Президентски избори


За тези, които не знаят, изборите за президент са на 22 октомври 2006 г., неделя.

Аз съм готова с моя избор. Основните ми аргументи са обощени по-долу, а приложените цитати са в тяхната основа.

- Идеологията и платформата на тази кандидат-президентска двойка се покриват в значителна степен с моите ценности и възгледи.
- Тази кандидат-президентска двойка е издигната първоначално от партията, която в най-голяма степен изразява моите ценности и възгледи за принципите на доброто управление. Това е партията, в която е възможно да членувам след като се смени лидерът й.
- Тази кандидат-президентска двойка има реалистична представа за възможностите и инструментите, с които разполага президентската институция и поема реалистични и смислени ангажименти.
- Тази кандидатпрезидентска двойка има професионално разработени послания и кампания. От нещата, които виждам без да съм в кухнята, изглежда че оценява професионализма на хората, които работят за тях и се вслушва в съветите им.
- Кандидатът за президент има подходяща биография и изглед да бъде президент.
- Кандидатът за вицепрезидент също е подходящ, прави адекватни изказвания, като по-младото лице поема голяма част от тежестта на кампанията, но в същото време не се преекспонира за сметка на патрона си - това е доста труден баланс.
- Тази кандидат-президентска двойка е най-подходяща от всички издигнати кандидат-президентски двойки.


Негласуването на избори води до намаляване на избирателната активност и съответно увеличаване на относителната тежест на гласовете на твърдите партийни ядра. Хората, които биха искали да променят едно статукво, трябва да разберат, че отказът им от гласуване води до затвърждаване на това статукво. Пред тях стоят две възможности - или да гласуват на избори, или да се включат в организацията на незаконна промяна на властта чрез революция или преврат. Негласуването на изборите на 22 октомври не глас за промяна на политическата система към по-добро, а глас за Георги Първанов и Волен Сидеров.

Неделчо Беронов:

Няма нужда да идват комисари от ЕК за да ни казват, че в България има корупция и организирана престъпност. Ние най-добре си го знаем. Знаем също, че няма организирана престъпност, която да е по-силна от една държава.

Борбата с престъпността и корупцията да се възложи на младите и европейски образовани офицери и служители в органите за сигурност и на младите, силно мотивирани и с висок морал магистрати.

Да бъдат издигнати авторитетът и уважението към честните магистрати, офицери и служители в органите за сигурност. Тяхното развитие да става единствено според професионалните им качества и постижения.

***

Досегашният президент прикриваше корупцията в последните две правителства. Той допусна незаконното обогатяване на Доган и „обръча му от фирми” единствено заради гласовете на турското малцинство.

Каква европейска държава ще бъде България, когато в над една трета от българската територия е установен авторитарен режим на една етническа корпорация в лицето на ДПС. Това европейска политика към малцинствата ли е? Напротив – българските турци са най-онеправданите български граждани под гнета на т.нар. „етнически модел” на ДПС.

Ще настоявам за премахване на “етнополитическия щит” над некомпетентни или корумпирани служители, които петнят името на етническата общност и предизвикват етническо напрежение. Ще действам демокрацията да дойде и при българските турци и за разрушаване на тяхното политическо гето.

***

Променената обстановка в страната след приемането на действащата Конституция от 1991 г. и присъединяването ни към ЕС налагат радикални промени в основния закон. През петгодишния си мандат като президент ще организирам компетентното и отговорно осъвременяваме на конституционната ни уредба, за да бъде адекватна на съвременните условия и на европейските критерии.

Конституцията трябва да осигури справедливост за всички, възстановяването на върховенството на закона, бърз и ефективен съдебен процес, ефикасен контрол върху прокуратурата; силна местна власт с реална децентрализация; намаляване броя на народните представители и премахване изцяло на имунитетите им; законодателна инициатива на президента.

***

Президентът назначава личностите, които представляват България зад граница. Затова ще изисквам те да са компетентни, да споделят евроатлантическите ценности, да се ръководят от националните интереси и да са независими от службите на комунистически режим или на други държави. Ще отказвам изпращането на хора, които са компрометирани или неподготвени, обслужват частни интереси и вредят на образа на нашата дипломация.

***

Ще възстановя равнопоставеността в отношенията с Русия и ще водя политика в защита на националния суверенитет по отношение на енергийните доставки и енергопреносната мрежа. В първите месеци след встъпването ми в длъжност ще насроча заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, посветено на енергийната ни независимост, на търсене на алтернативни решения, съвместно с други заинтересовани държави, за да не бъдем зависими от единствен доставчик.

***

Ще използвам конституционните правомощия на президента да отправя обръщения към народа и Народното събрание. Още в началото на мандата си ще обърна внимание върху голямата потребност да се увеличат средствата за наука и образование, които са изключително съществена инвестиция в бъдещето.

***

Ще отворя вратите на институцията на президентството за инициативите на гражданското общество. Демократичната държава съществува единствено в интерес на гражданите, но тя е дело и плод на нашите общи усилия и воля за промяна.

***

Виждам единството на нацията върху основата на собствените ни традиции и култура и на европейските демократични ценности. Единство без озлобление и без носталгия към комунистическото минало. Нека му отредим да бъде памет и горчива поука в нашата история. Да не му позволяваме повече да руши морала и пилее енергията ни.

Да потърсим опора в себе си. Да започнем с уважение към религията и към семейството с неговите ценности, защото те са основа на духа и живота ни. Да направим всичко като добри родители, за да създадем достойно място за младите в днешна България. Да отворим страната си към всеки наш съотечественик в чужбина. С лекота раздаваме паспорти на случайни хора и платили подкуп спекуланти, а унижаваме с безкрайни процедури българи с доказана идентичност и жертва пред България – от Македония, Украйна, Молдова, Сърбия и други страни.

***

Свободата на личността е върховна ценност в демократичното общество. Всеки трябва да има правото и възможността сам да решава как да използва възможностите си – интелектуални, професионални, материални, за да очаква и получава резултатите от тях. Държавата само създава законовите условия всеки да постига личния си интерес. Законът гарантира съществуването и съхранението на свободата. Той е неин гарант и страж. Моя основна задача като президент ще бъде да възстановя в България тези върховни ценности.

Демокрацията винаги дава шанс за промяна. Достатъчно е да върнем своята вяра в опората на ценностите, в достойнството и свободата. Достатъчно е това да бъде пожелано от мнозинството от българите.


Юлиана Николова:

Към тези, които още не са решили за кого да гласуват, се обръщам с поканата да гласуват за нашата кандидат-президентска двойка - Неделчо Беронов, Юлиана Николова. Тези президентски избори не са същите като миналите. Новият държавен глава ще застане редом до европейските ръководители и ще определя общата европейска политика, като в същото време трябва да отстоява българските интереси.Другите кандидат-президентски двойки:

Георги Първанов, Ангел Марин
Волен Сидеров, Павел Шопов
Георги Марков, Мария Иванова
Петър Берон, Стела Банкова
Григор Велев, Йордан Мутафчиев
Любен Петров, Нели Топалова

0 Comments:

Post a Comment

<< Home